Rejon działania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyninie swoim zasięgiem działania   obejmuje wszystkie szkoły i placówki w powiecie gostynińskim.

Spis placówek będących w rejonie działania Poradni

Placówki oświatowo – wychowawcze powiatu Gostynin

I. Miasto Gostynin

1. Przedszkole Miejskie nr 2
2. Przedszkole Miejskie nr 4
3. Przedszkole Miejskie nr 5

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 3

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
– Szkoła Podstawowa
– Gimnazjum
– Oddział dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

1. Gimnazjum nr 1
2. Gimnazjum nr 2

1. Liceum Ogólnokształcące

2. I Liceum Ogólnokształcące PUL im.Bohaterów Gostynina z Gostynina
3. Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej -Curie
4. Gostynińskie Centrum Edukacyjne
1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczy (Dom Dziecka)

II. Gmina Gostynin

1. Zwoleń (SP)
2. Teodorów (SP)
3. Sokołów (SP)
4. Emilianów (SP, Gimn.)
5. Lucień (SP, Gimn.)
6. Solec (SP, Gimn.)
7. Białotarsk (SP, Gimn.)
8. Sierakówek (SP, Gimn.)

III. Gmina Szczawin

1. Szczawin (Przedszkole, SP, Gimn.)
2. Trębki (SP)

IV. Gmina Pacyna

1. Pacyna (Przedszkole, SP, Gimn.)
2. Przedszkole w Skrzeszewach

3. Przedszkole w Luszynie
V. Gmina Sanniki

1. Sanniki (Przedszkole, SP, Gimn.)
2. Osmolin (SP)
3. Mocarzewo – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
– Szkoła Podstawowa
– Gimnazjum
– Szkoła życia (oddział dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i   znacznym)
Liczebność dzieci i młodzieży 

Łącznie pod opieką Poradni w roku szkolnym 2014/2015 jest 8 889 dzieci i młodzieży z powiatu gostynińskiego,

oto szczegóły :

Rejon działania Dzieci w wieku 0-6 lat Szkoły podstawowe

kl. „0” i I – VI

 

Gimnazja

 kl. I – III

Szkoły średnie Dom dziecka Specj. Ośrodki Szkolno – Wychow.
Miasto Gostynin 1413

(w tym 6-lat: 155)

175       1046 576 1290 79 55

(SP 34

Gimn 12

Oddz.przys.do pracy 9)

Gmina Gostynin 641

176         694 347
Gmina Sanniki 483

(w tym 6-lat: 92)

16          356 168 71

(SP 29

Gimn 35

Oddz.przys.do pracy 7)

Gmina Szczawin 323

(w tym 6-lat: 72)

21          293 175
GminaPacyna 257

(w tym 6-lat: 52)

–            147 87
Razem 3117 388       2536 1353 1290 79 126
Ogółem w powiecie gostynińskim: 8 889 dzieci

Aktualizacja danych na każdy rok szkolny następuje na początku nowego roku kalendarzowego (teraz będzie w styczniu 2016 r.) po zebraniu wszystkich danych z terenu.