Oferta poradni

Szanowni Państwo ,

 

poniżej przedstawiamy ofertę poradni na rok szkolny 2018/19.
Prosimy o zapoznanie się z nią i wybranie dla siebie najciekawszych zajęć.
W celu  ułatwienia wyboru podzieliliśmy zajęcia na grupy wiekowe –  etapy edukacyjne. 

W związku z nowymi zadaniami, które obowiązują  Poradnie od stycznia 2016 roku, zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe do współpracy. Proponujemy procesowe wspomaganie w/w instytucji jak i tworzenie sieci współpracy w zależności od zgłoszonej do nas problematyki.
Zapraszamy na kolejne edycje „Szkoły dla Rodziców”. Szczegółowe informacje na temat zajęć w Szkole znajdą Państwo w zakładce Aktualności na naszej stronie internetowej
www.ppp-gostynin.edu.pl. Również na tej stronie  zamieściliśmy  wszelkie informacje o naszej placówce oraz konieczne druki do zarejestrowania się w poradni.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie dysponuje sprzętem
do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce oraz problemami emocjonalnymi. Dzięki Platformie Do Badania Zmysłów jesteśmy w stanie wykryć wady słuchu, wzroku i mowy.  Prowadzimy również terapię dzieci dyslektycznych (metodą R. Warnkego),  które
z  powodu osłabionego funkcjonowania CUN z trudnością przetwarzają
i interpretują dopływające do nich  bodźce  wzrokowe, słuchowe. Prowadzony tą metodą trening korzystnie również wpływa na rozwój wszystkich funkcji słuchowo- językowych odpowiedzialnych za mówienie , czytanie, pisanie
i słuchowe zapamiętywanie. Metoda R.Warnkego, czy EEG Biofeedback zapewnia naszym klientom opiekę psychologiczno-pedagogiczną na najwyższym poziomie.

W imieniu własnym i Pracowników zapraszam do Poradni

 

Dyrektor Poradni  Dorota Migdalska

 

 

Dla klientów oferujemy:

 Diagnozę

 • diagnozę trudności i niepowodzeń szkolnych
 • badania poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci od 3-go miesiąca życia do 3-go roku życia
 • badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji dzieci 5,6 letnich oraz z klas I-III
 • logopedyczne badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym
 • badania poziomu inteligencji
 • badania logopedyczne od 3-go miesiąca życia
 • diagnozę problemów emocjonalnych i wychowawczych
 • diagnozę preferencji zawodowych
 • diagnozę SI

 

Terapie:

 1.  Terapię pedagogiczną  (zawieszona do odwołania),
 2. Terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy, słabo słyszących,                         z niepłynnością mówienia
 3. Terapię psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (reakcje nerwicowe, tiki; mimowolne moczenie się, zanieczyszczanie, lęki, fobie szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa)
 4. Terapię psychologiczną prowadzoną w oparciu o elementy terapii poznawczo-behawioralnej
 5. Psychoedukację młodzieży z problemami zdrowotnymi
 6. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – określanie preferencji zawodowych, pomoc w wyborze szkoły, zawodu
 7. Neuroterapię EEG Biofeedback dla dzieci nadpobudliwych, dyslektycznych
 8. Terapie R. Warnkego dla dzieci dyslektycznych
 9. Przesiewowe badania słuchu i mowy z wykorzystaniem platformy do badania zmysłów
 10. Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców .

 

 

Na wyżej wymienione  zajęcia dzieci kwalifikowane są po dokonanej diagnozie psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Można również zapisywać się na nie osobiście w sekretariacie poradni. Celem stałego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług prosimy o wszelkie sugestie i uwagi dotyczące naszej pracy, które można nadsyłać na nasz mailowy adres poradnia@ppp-gostynin.edu.pl   

 

Zajęcia

dla nauczycieli, rodziców i nauczycieli

na rok szkolny 2018-2019

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkól podstawowych:

 Lp  Tematyka  Prowadzący Czas trwania
2. „Zajęcia integracyjne dla dzi1.eci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym” NOWOŚĆ
 J. Skibińska 1 lub 2 godz. lekcyjne 
3.  „Agresji – mówimy „Nie” – zajęcia dla uczniów z klas„0” i  I-III  szkół podstawowych   M. Kopczyńska

J. Skibińska

1-2 godz.
 4. „Blaski i cienie koleżeństwa” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podst. z klas IV-VI   A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
 5. „Konflikt to nie koniec świata”- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych Uczą jak strategicznie rozwiązywać powstałe konflikty.   A. Matuszewska

J. Skibińska 

2 godz.
 6.  „Rozwiązuję sytuacje problemowe”- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych   M.Sieńkowska-Szczerepa 2 godz.
 7. „Agresja jest wśród nas” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI.  A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
 8.  „Akceptuję siebie i innych” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI   M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
 9.  „Bezpieczni w cyberprzestrzeni” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI NOWOŚĆ  M. Kopczyńska

A. Matuszewska

2 godz.
 10.  „Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów z klas IV – VI SP  K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
 

11.

„Sposoby efektywnego uczenia się i ćwiczenia rozwijające inteligencję” (program autorski) – dla uczniów od klasy V SP K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne

 

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów  gimnazjum;

 

Lp Tematyka Prowadzący Czas trwania
 1  „Konflikt to nie koniec świata”- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczą jak strategicznie rozwiązywać powstałe konflikty.  A. Matuszewska

J. Skibińska

2 godz.
 2  „Zrozumieć agresję i pokonać złość” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych. A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
 3  „Postaw na siebie”- zajęcia socjoterapeutyczne  M. Sieńkowska-Szczerepa Zajęcia cykliczne
 4  „Akceptuję siebie i innych” M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
 5  „Prawdy i mity o uzależnieniach”  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
 6  

„Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów klasy I – II gimnazjum

 

K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
 7  

„Racjonalne planowanie kariery edukacyjno – zawodowej i rozwoju osobistego” – zajęcia dla uczniów z klas III gimnazjum

 

K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
 8  

„Przygotowanie do egzaminu i sposoby radzenia sobie ze stresem” (program autorski) – zajęcia dla uczniów z klas III gimnazjum

 

K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
9 „TUKAN- Trening Umiejetności Kontroli Zachowań zwiazanych z alkoholem” – NOWOŚĆ M. Sieńkowska- Szczerepa Cykl zajęć dla młodzieży spotkania w poradni

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych:

 

Lp Tematyka  Prowadzący Czas trwania
 

1.

„Zrozumieć agresję i pokonać złość” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. A. Matuszewska

M. Kopczyńska

 
2.  „Akceptuję siebie i innych”  M. Kopczyńska

J. Skibińska 

 2 godz.
3.   „Jak bronić siebie i nie ranić innych?” – zajęcia o asertywności   M. Kopczyńska

J. Skibińska

 2 godz.
 4.

 

 „Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów z klas I i II LO  K. Koper – Latoszek  1 lub 2 godz. lekcyjne 
 

5.

 

 

„Racjonalne planowanie kariery edukacyjno – zawodowej i rozwoju osobistego” – zajęcia dla uczniów z klas III LO

 

 K. Koper – Latoszek  1 lub 2 godz. lekcyjne
 

6.

 

„Przygotowanie do egzaminu i sposoby radzenia sobie ze stresem” (program autorski) – zajęcia dla maturzystów

 

 K. Koper – Latoszek  1 lub 2 godz. lekcyjne
7. „Konflikt to nie koniec świata”- strategie rozwiązywania konfliktów w grupie. A. Matuszewska

J. Skibińska 

 2 godz.

 

Seminaria dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz  szkół podstawowych;

 

Lp Tematyka  Prowadzący Czas trwania
 

 1

 

 „Mama, tata , tablet” (prelekcja z pokazem multimedialnym) – przedszkola, SP NOWOŚĆ D. Migdalska 1 godz.
 

2

 

„Wychowanie do samodzielności” (prelekcja z pokazem multimedialnym)  – przedszkole – NOWOŚĆ

 

D. Migdalska 1 godz.
3. „O rozwoju mowy dziecka”  – formy stymulacji (prelekcja z pokazem multimedialnym) D. Migdalska 1 godz.
 

4

 

„Przejawy i formy agresji w szkole oraz sposoby ich przezwyciężania”

 

A.Matuszewska 1 godz.
 

5

 

„Moje dziecko nie chce się uczyć. Jak motywować dzieci do nauki i odrabiania prac domowych”

 

A.Matuszewska 1 godz.
 

6

 

„Sukces czy porażka… O przyczynach niepowodzeń szkolnych dzieci”  NOWOŚĆ

A Matuszewska 1 godz.
 

7

 

„Bezpieczni w sieci – bezpieczni w życiu.
O cyberzagrożeniach wśród dzieci”
NOWOŚĆ

 

M. Kopczyńska 1 godz.
 

8

 

„Jak wspierać dziecko w osiąganiu sukcesów w kolejnym etapie edukacyjnym?”- dla rodziców uczniów kończących klasę III SP

 

 

M. Kopczyńska

 

1 godz.

 

9

 

„Moje dziecko za wcześnie interesuje się dorosłością” – dla rodziców uczniów VI SP

 

 

M. Kopczyńska

 

1 godz.

 

10

 

 

„Moje dziecko idzie do przedszkola”

(prelekcja z pokazem multimedialnym) dla rodziców dzieci

3,4 – letnich rozpoczynających edukację i wychowanie przedszkolne

 

K. Koper – Latoszek  

do 1 godz.

 

 

11

 

 

„Stymulowanie procesów poznawczych dziecka”

(prelekcja z pokazem multimedialnym) – dla rodziców dzieci z kl. „0” i kl. I-III SP

 

K. Koper – Latoszek  

do 1 godz.

 

 

12

 

 

„Mądre towarzyszenie dziecku w okresie dorastania”

(prezentacja multimedialna) dla rodziców dzieci od kl. IV do VI SP

 

 

K. Koper – Latoszek

 

do 1 godz.

 

13 „Warsztaty 5 zmysłów- czyli wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka”- dla rodziców dzieci 3, 4 letnich do III klasy SP NOWOŚĆ M. Sieńkowska- Szczerepa
14.  „Rola rodziny w wychowaniu”  J. Skibińska do 1 godz.
 

15.

 

Rozwijanie kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym” – dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

 

J. Skibińska

 

do 1 godz.

 

16.

 „ Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka. Stawianie granic w wychowaniu” – dla rodziców dzieci  w wieku przedszkolnym J. Skibińska do 1 godz.
 

17.

 

„Dlaczego warto uczyć dziecko samodzielności. Postawa nadopiekuńczego rodzica.”

 

J. Skibińska

 

 

do 1 godz.

 

 

Seminaria dla rodziców dzieci ze szkół gimnazjalnych;

 

Lp Tematyka Prowadzący Czas trwania
 

1

 

 

„Wspomaganie dziecka w wyborze szkoły i zawodu”

(prezentacja multimedialna)dla rodziców uczniów z gimnazjum

 

K. Koper – Latoszek  

do 1 godz.

 

 

 

Dla nauczycieli wszystkich typów szkól i placówek

 

Lp Tematyka  Prowadzący Czas trwania
1 „Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u mojego ucznia?” NOWOŚĆ Marta Sieńkowska- Szczerepa 1-2 h
2. „Jak radzić sobie z  emocjami’ – warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół mgr D. Migdalska 2 godziny
3. Punkt wsparcia dla pedagogów, psychologów szkolnych w poradni Wyznaczone na spotkanie osoby 2 godziny

 

Zgłoszenia w formie pisemnej na przedstawione powyżej propozycje zajęć dla uczniów oraz seminariów dla rodziców należy zgłaszać przynajmniej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Realizowane one będą według kolejności zgłoszeń oraz możliwości ich zrealizowania przez pracowników Poradni.

W przypadku spotkań z rodzicami wymagana jest obecność przynajmniej 10 rodziców.