Oferta poradni

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

09-500 GOSTYNIN , ul. 3 Maja 43 b

Tel. (0-24) 235-37-35

Fax. (0-24) 235-29-85

 

www.ppp-gostynin.edu.pl

poradnia@ppp-gostynin.edu.pl

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy ofertę poradni na rok szkolny 2021/22.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi propozycjami i wybranie dla siebie tych najciekawszych czy najpotrzebniejszych.  W celu  ułatwienia czytelnikowi poruszania się po ofercie podzieliliśmy zajęcia na grupy wiekowe, etapy edukacyjne.

W związku z nowymi zadaniami, proponujemy procesowe wspomaganie w/w instytucji jak i tworzenie sieci współpracy w zależności od zgłoszonej do nas problematyki. Zapraszamy na kolejne edycje „Szkoły dla Rodziców”.  Szczegółowe informacje na temat zajęć w Szkole znajdą Państwo w zakładce Aktualności na naszej stronie internetowej www.ppp-gostynin.edu.pl. Również na tej stronie  zamieściliśmy  wszelkie informacje o naszej placówce oraz konieczne druki do zarejestrowania się w poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie dysponuje sprzętem
do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce oraz problemami emocjonalnymi.

Dzięki Platformie Do Badania Zmysłów jesteśmy w stanie wykryć wady słuchu, wzroku i mowy.

Prowadzimy również terapię dzieci dyslektycznych ( metodą R. Warnkego),  które z  powodu osłabionego funkcjonowania CUN z trudnością przetwarzają  i interpretują dopływające do nich  bodźce  wzrokowe, słuchowe. Prowadzony tą metodą trening korzystnie również wpływa na rozwój wszystkich funkcji słuchowo- językowych odpowiedzialnych za mówienie , czytanie, pisanie i słuchowe zapamiętywanie.

Metoda R.Warnkego, czy EEG Biofeedback zapewnia naszym klientom opiekę psychologiczno-pedagogiczną na najwyższym poziomie.

W imieniu własnym i Pracowników zapraszam do Poradni

Dyrektor Poradni

Dorota Migdalska

Dla klientów oferujemy:

 

Diagnozę

  • diagnozę trudności i niepowodzeń szkolnych
  • badania poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci od 3-go miesiąca życia do 3-go roku życia
  • badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji dzieci 5,6 letnich oraz z klas I-III
  • logopedyczne badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym
  • badania poziomu inteligencji
  • badania logopedyczne od 3-go miesiąca życia
  • diagnozę problemów emocjonalnych i wychowawczych
  • diagnozę preferencji zawodowych
  • diagnozę SI

Terapie:

 1. Terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 2. Terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy, słabo słyszących,  z niepłynnością mówienia.
 3. Terapię psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (reakcje nerwicowe, tiki; mimowolne moczenie się, zanieczyszczanie, lęki, fobie szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa).
 4. Diagnozę i terapię procesów integracji sensorycznej SI.
 5. Terapię Ręki.
 6. Terapię psychologiczną prowadzoną w oparciu o elementy terapii poznawczo-behawioralnej.
 7. Psychoedukację młodzieży z problemami zdrowotnymi.
 8. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – określanie preferencji zawodowych, pomoc w wyborze szkoły, zawodu.
 9. Neuroterapię EEG Biofeedback dla dzieci nadpobudliwych, dyslektycznych i nie tylko.
 10. Terapie R. Warnkego dla dzieci dyslektycznych.
 11. Przesiewowe badania słuchu i mowy z wykorzystaniem platformy do badania zmysłów.
 12. Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców
 13. Madiacje Rodzinne – NOWOŚĆ

Na wyżej wymienione  zajęcia dzieci kwalifikowane są po dokonanej diagnozie psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Można również zapisywać się na nie osobiście w sekretariacie poradni.Celem stałego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług prosimy o wszelkie sugestie i uwagi dotyczące naszej pracy, które można nadsyłać na nasz mailowy adres poradnia@ppp-gostynin.edu.pl

 

 

 

 

 

Zajęcia dla nauczycieli, rodziców i nauczycieli na rok szkolny 2021-2022

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkól podstawowych:

 Lp  Tematyka  Prowadzący Czas trwania
1.  „Agresji – mówimy „Nie” – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów z klas„0” i  I-III  szkół podstawowych   M. Kopczyńska

J. Skibińska

1-2 godz.
 2. „Blaski i cienie koleżeństwa” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podst. z klas IV-VI   A.Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
 5. „Konflikt to nie koniec świata”- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych Uczą jak strategicznie rozwiązywać powstałe konflikty.   A.Matuszewska

J. Skibińska 

2 godz.
6. Zajęcia integrujące i reinegrujące zespół klasowy- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. M.Sieńkowska- Szczerepa

N. Stasiak-Kopaczewska

 7. „Agresja jest wśród nas” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych   A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
 8.  „Akceptuję siebie i innych” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych    M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
 9.  „Bezpieczni w sieci” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych  M. Kopczyńska

A. Matuszewska

2 godz.
 10. „Jak bronić siebie i nie ranić innych? – zajęcia o asertywności zajęcia dla uczniów szkół podstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
11.         „ Żyje zdrowo – uzależnieniom mówię NIE” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
 12  „Zrozumieć agresję i pokonać złość” zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
13. „Ja i grupa” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych NOWOŚĆ M. Kopczyńska

J.Skibińska

2 godz.
14. „Jak porozumiewać się z innymi” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych NOWOŚĆ M. Kopczyńska

J.Skibińska

2 godz.
15. „Jestem, czuję, akceptuję” –zajęcia grupowe terapeutyczne Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży; spotkania w poradni NOWOŚĆ N. Stasiak – Kopaczewska

M. Sieńkowska- Szczerepa

16. Trening Umiejętności Społecznych- TUS zajęcia na terenie Poradni. N. Stasiak- Kopaczewska

M.Sieńkowska- Szczerepa

1 godz.
 17.  „Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i kl. I, II, III LO K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
 

18.

„Sposoby efektywnego uczenia się i ćwiczenia rozwijające inteligencję” (program autorski) – dla uczniów szkól podstawowych od. klasy IV SP K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
19.

 

 

„Racjonalne planowanie kariery edukacyjno – zawodowej i rozwoju osobistego” – zajęcia dla uczniów szkól podstawowych  z klas VIII

 

 

 

K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne

20.

„Przygotowanie do egzaminu i sposoby radzenia sobie ze stresem” (program autorski) – zajęcia dla uczniów szkól podstawowych klasa VIII

 

K. Koper – Latoszek 1 lub 2 godz. lekcyjne
 

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów  szkół ponadpodstawowych

Lp Tematyka  Prowadzący Czas trwania
 

1.

„Zrozumieć agresję i pokonać złość” – zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych A. Matuszewska

M. Kopczyńska

 2 godz.
2.  „Akceptuję siebie i innych”– zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska 

 2 godz.
3.   „Jak bronić siebie i nie ranić innych?” – zajęcia o asertywności zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

 2 godz.
4.  „Konflikt to nie koniec świata” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych A.Matuszewska

J.Skibińska

2 godz
5.       „Bezpieczni w sieci- o cyberzagrożeniach”- zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych  M. Kopczyńska

A.  Matuszewska

 2 godz.
6 Żyję zdrowo, uzależnieniom mówię NIE”- zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
7. „Ja i grupa” – zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych NOWOŚĆ M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
8. „Jak porozumiewać się z innymi?” – zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych NOWOŚĆ M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
 9.

 

 „Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów z klas I, II , III LO  K. Koper – Latoszek  1 – 2 godz.
 

10.

 

 

„Racjonalne planowanie kariery edukacyjno – zawodowej i rozwoju osobistego” – zajęcia dla uczniów z klas III i IV LO

 K. Koper – Latoszek  1 – 2 godz.
11. „Strategie kariery zawodowej” – zajęcia dla uczniów z klasy III Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia i IV klasy Technikum K. Koper – Latoszek 1 – 2 godz.
6.  

„Przygotowanie do egzaminu i sposoby radzenia sobie ze stresem” (program autorski)– zajęcia dla maturzystów

 

 K. Koper – Latoszek 1-     2 godz.

 

 

 

PORADNIA

  

Szanowni Państwo ,

 

poniżej przedstawiamy ofertę poradni na rok szkolny 2019/2020. Prosimy
o zapoznanie się z nią i wybranie dla siebie najciekawszych propozycji zajęć.
W celu  ułatwienia czytelnikowi poruszania się po ofercie podzieliliśmy zajęcia na grupy wiekowe, etapy edukacyjne.

W związku z nowymi zadaniami, które obowiązują  Poradnie od stycznia 2016 roku, zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe do współpracy. Proponujemy procesowe wspomaganie w/w instytucji jak i tworzenie sieci współpracy w zależności od zgłoszonej do nas problematyki.
Zapraszamy na kolejne edycje „Szkoły dla Rodziców”. Szczegółowe informacje na temat zajęć w Szkole znajdą Państwo w zakładce Aktualności na naszej stronie internetowej
www.ppp-gostynin.edu.pl. Również na tej stronie  zamieściliśmy  wszelkie informacje o naszej placówce oraz konieczne druki do zarejestrowania się w poradni. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie dysponuje sprzętem
do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w nauce oraz problemami emocjonalnymi.

Dzięki Platformie Do Badania Zmysłów jesteśmy w stanie wykryć wady słuchu, wzroku i mowy. 

Prowadzimy również terapię dzieci dyslektycznych ( metodą R. Warnkego),  które z  powodu osłabionego funkcjonowania CUN z trudnością przetwarzają
i interpretują dopływające do nich  bodźce  wzrokowe, słuchowe. Prowadzony tą metodą trening korzystnie wpływa na rozwój wszystkich funkcji słuchowo- językowych odpowiedzialnych za mówienie, czytanie, pisanie i słuchowe zapamiętywanie.

Metoda R.Warnkego, czy EEG Biofeedbackzapewnia naszym klientom opiekę psychologiczno-pedagogiczną na najwyższym poziomie.

W imieniu własnym i Pracowników zapraszam do Poradni

Dyrektor Poradni

Dorota Migdalska

Dla klientów oferujemy:

 

Diagnozę

 • diagnozę trudności i niepowodzeń szkolnych
 • badania poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci od 3-go miesiąca życia do 3-go roku życia
 • badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji dzieci 5,6 letnich oraz z klas I-III
 • logopedyczne badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym
 • badania poziomu inteligencji
 • badania logopedyczne od 3-go miesiąca życia
 • diagnozę problemów emocjonalnych i wychowawczych
 • diagnozę preferencji zawodowych
 • diagnozę SI

Terapie:

 • Terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy, słabo słyszących, z niepłynnością mówienia
 • Terapię psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (reakcje nerwicowe, tiki; mimowolne moczenie się, zanieczyszczanie, lęki, fobie szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa)
 • Diagnozę i terapię procesów integracji sensorycznej SI
 • Terapię Ręki

 • Terapię psychologiczną prowadzoną w oparciu o elementy terapii poznawczo-behawioralnej

 • Psychoedukację młodzieży z problemami zdrowotnymi

 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – określanie preferencji zawodowych, pomoc w wyborze szkoły, zawodu

 • Neuroterapię EEG Biofeedback dla dzieci nadpobudliwych, dyslektycznych
  i nie tylko

 • Terapie R. Warnkego dla dzieci dyslektycznych

 • Przesiewowe badania słuchu i mowy z wykorzystaniem platformy do badania zmysłów

 • Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców .

Na wyżej wymienione  zajęcia dzieci kwalifikowane są po dokonanej diagnozie psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Można również zapisywać się na nie osobiście w sekretariacie poradni.Celem stałego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług prosimy o wszelkie sugestie i uwagi dotyczące naszej pracy, które można nadsyłać na nasz mailowy adres poradnia@ppp-gostynin.edu.pl

Zajęcia

dla nauczycieli, rodziców i nauczycieli

na rok szkolny 2019-2020

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkól podstawowych:

Lp Tematyka Prowadzący Czas trwania
1  „Agresji – mówimy „Nie” – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów z klas„0” i  I-III  szkół podstawowych   M. Kopczyńska

J. Skibińska

1-2 godz.
2 „Blaski i cienie koleżeństwa” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podst. z klas IV-VI  A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
3 „Konflikt to nie koniec świata”- zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych Uczą jak strategicznie rozwiązywać powstałe konflikty.   A. Matuszewska

J. Skibińska 

2 godz.
4  „Rozwiązuję sytuacje problemowe”- zajęcia dla uczniów szkół podstawowych   M.Sieńkowska-Szczerepa 2 godz.
5 „Agresja jest wśród nas” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
6  „Akceptuję siebie i innych” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych    M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
7  „Bezpieczni w siecii” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych NOWOŚĆ A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
8 „Jak bronić siebie i nie ranić innych? – zajęcia o asertywności zajęcia dla uczniów szkół podstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
9 Żyje zdrowo, uzależnieniu mówię NIE”- zajęcia dla uczniów szkół podstawowychNOWOŚĆ  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
10  „Zrozumieć agresję i pokonać złość” zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
11  „Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów szkól podstawowych K. Koper – Latoszek 1-2 godz. lekcyjne
12 „Sposoby efektywnego uczenia się i ćwiczenia rozwijające inteligencję” (program autorski) – dla uczniów szkól podstawowychod klasy V SP K. Koper – Latoszek 1-2 godz. lekcyjne
13 „Racjonalne planowanie kariery edukacyjno – zawodowej i rozwoju osobistego” – zajęcia dla uczniów szkól podstawowych  z klas VIII K. Koper – Latoszek 1-2 godz. lekcyjne
14 „Przygotowanie do egzaminu i sposoby radzenia sobie ze stresem” (program autorski) – zajęcia dla uczniów szkól podsawowych klasa VIII K. Koper – Latoszek 1-2 godz. lekcyjne
15 „Postaw na siebie”- zajęcia socjoterapeutyczne  M. Sieńkowska- Szczerepa Cykl zajęć dla młodzieży spotkania w poradni
16 „TUKAN- Trening Umiejetności Kontroli Zachowańzwiazanych z alkoholem” M. Sieńkowska- Szczerepa Cykl zajęć dla młodzieży spotkania w poradni

Zajęcia edukacyjne dla uczniów  szkół ponadpodstawowych

Lp Tematyka Prowadzący Czas trwania
1 „Zrozumieć agresję i pokonać złość” – zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych A. Matuszewska

M. Kopczyńska

2 godz.
2  „Akceptuję siebie i innych”– zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
3  „Jak bronić siebie i nie ranić innych?” – zajęcia o asertywności zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
4 „Konflikt to nie koniec świata” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych A.Matuszewska

J.Skibińska

2 godz.
5 „Bezpieczni w sieci- o cyberzagrożeniach”- zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkól ponadpodstawowych M. Kopczyńska 2 godz.
6 Żyję zdrowo, uzależnieniom mówię NIE”zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowychNOWOŚĆ  M. Kopczyńska

J. Skibińska

2 godz.
7  „Kim będę ?  Moja przyszłość zawodowa” – zajęcia dla uczniów z klas I i II LO  K. Koper – Latoszek 1- 2 godz.
8  

„Racjonalne planowanie kariery edukacyjno – zawodowej i rozwoju osobistego” – zajęcia dla uczniów z klas III LO

K. Koper – Latoszek 1- 2 godz.
9 „Strategie kariery zawodowej” – zajęcia dla uczniów z klasy III Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia i IV klasy technikum K. Koper – Latoszek 1- 2 godz.
10  

„Przygotowanie do egzaminu i sposoby radzenia sobie ze stresem” (program autorski)– zajęcia dla maturzystów

 

K. Koper – Latoszek 1- 2 godz.

Seminaria dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz  szkół podstawowych;

Lp Tematyka Prowadzący Czas trwania
1  „Mama, tata , tablet”– dla rodziców dzieci z przedszkola D. Migdalska 1 godz.
2  

„Moje dziecko idzie do przedszkola” – dla rodziców dzieci 3,4letnich z przedszkolarozpoczynających edukację i wychowanie przedszkolne

K. Koper – Latoszek 1 godz.
3  „Agresja u przedszkolaków – źródła, metody reagowania” – dla rodziców dzieci z przedszkola NOWOŚĆ D. Migdalska 1 godz.
4  „Rola rodziny w wychowaniu” –dla rodzicow dzieci z  przedszkola i szkół podstawowychkl I-VI J. Skibińska 1 godz.
5 „Stawianie granic w wychowaniu” – dla rodziców dzieci z przedszkola i szkół podstawowych  kl I-III J. Skibińska 1 godz.
6  

„Stymulowanie procesów poznawczych dziecka”dla rodziców dzieci z kl. „0” i kl. I-III SP

K. Koper – Latoszek 1 godz.
7  

„Agresja wśród dzieci i młodzieży. O przejawach i formach agresji w szkole oraz  sposobach ich przezwyciężania” –  szkoły podstawowe NOWOŚĆ 

A Matuszewska 1 godz.
8 „Nie chce mi się żyć. Depresja u dzieci i młodzieży” – dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych J. Skibińska 1 godz.
9  

„Moje dziecko nie chce się uczyć. Jak motywować dzieci do nauki i odrabiania prac domowych” – dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych

A Matuszewska 1 godz.
10  

„Sukces czy porażka… O przyczynach niepowodzeń szkolnych dzieci”   – dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych

A Matuszewska 1 godz.
11 „Akceptuję siebie i innych – o tolerancji i dyskryminacji” – dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych

 

J. Skibińska 1 godz.
12  „Bezpieczni w sieci – bezpieczni w życiu.
o cyberzagrożeniach wśród dzieci – dla rodziców uczniów ze szkół podstawowych
 
M. Kopczyńska 1 godz.
13  

„Jak wspierać dziecko w osiąganiu sukcesów w kolejnym etapie edukacyjnym?”- dla rodziców uczniów kończących klasę III SP

M. Kopczyńska 1 godz.
14  „Mądre towarzyszenie dziecku w okresie dorastania” dla rodziców uczniów od kl. IV do VI SP K. Koper – Latoszek 1 godz.
15 „Wspomaganie dziecka w wyborze szkoły i zawodu” – dla rodziców uczniów z klas VIII K. Koper – Latoszek 1 godz.
16 „Warsztaty 5 zmysłów- czyli wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka”- dla rodziców dzieci 3, 4 letnich do III klasy SP M. Sieńkowska- Szczerepa 1 godz.

Dla nauczycieli wszystkich typów szkól i placówek

Lp Tematyka Prowadzący
1 „Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u mojego ucznia?” Marta Sieńkowska- Szczerepa
2 „Jak radzić sobie z  emocjami’ – warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół D. Migdalska
3 Punkt wsparcia dla pedagogów, psychologów szkolnych w poradni Wyznaczone na spotkanie osoby

Zgłoszenia w formie pisemnej na przedstawione powyżej propozycje zajęć dla uczniów oraz seminariów dla rodziców należy zgłaszać przynajmniej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Realizowane one będą według kolejności zgłoszeń oraz możliwości ich zrealizowania przez pracowników Poradni.

W przypadku spotkań z rodzicami wymagana jest obecność przynajmniej 10 rodziców.