Kadra pracownicza

Dyrektor / Logopeda

mgr Dorota Migdalska

 • kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz
 • logopeda (diagnoza i terapia zaburzeń mowy)

spec. surdologopeda (diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób z uszkodzonym słuchem)

spec. neurologopeda (diagnoza i terapia zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń mózgu)

Psycholodzy :

mgr Dorota Karasek

 • diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci
 • Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART)
 • diagnoza psychologiczna

mgr Julita Skibińska

 • diagnoza psychologiczna
 • dziecko zdolne
 • poradnictwo psychologiczne

mgr Magdalena Kopczyńska 

 • diagnoza psychologiczna
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne

Pedagodzy :

mgr Aldona Frączkowiak

 • diagnoza pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna (reedukacja uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu)
 • stymulacja ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym

mgr Krystyna Koper – Latoszek

 • orientacja i poradnictwo edukacyjno – zawodowe
 • psychoprofilaktyka zdrowotna – psychoedukacja i psychokorekcja, rewalidacja
 • diagnoza pedagogiczna
 • neuroterapia (EEG Biofeedback)  

 

mgr Aleksandra Matuszewska

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART)
 • trudności wychowawcze (m.in. resocjalizacja, uzależnienia)
 • neuroterapia (EEG Biofeedback)
Pracownicy administracji i obsługi :


Bożena Frydrysiak

 • sekretarz
Pracownicy służby zdrowia :


lek. med. Aleksander Jesionowski

 • psychiatra dzieci i młodzieży
 • pediatra

lek.med. Małgorzata Borkowska

 • pediatra
 • neonatolog