PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI 5 – 6 cio LETNICH

W celu ułatwienia rodzicom dzieci  5-6 cio letnich podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do szkoły lub pozostawienia go w oddziale przedszkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie powołała do działania Punkt Konsultacyjny dotyczący dojrzałości szkolnej dziecka (działa już od lutego 2013 r.).

Specjaliści pracujący w Punkcie będą służyć swoja wiedzą i doświadczeniem, dokonają oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka, jego ogólnej dojrzałości. Uzyskana przez rodziców ocena możliwości psycho – fizycznych dziecka wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z obniżaniem wieku szkolnego.

Przez cały rok szkolny 2015/2016 zapraszamy w każdy wtorek od godziny 16oo – 18oo .

Na terenie placówki pełnić będą dyżur specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda), którzy postarają się odpowiedzieć Państwu na trudne pytania.

Punkt czynny będzie do odwołania.

Ponadto proponujemy placówkom oświatowym ( szkoły, przedszkola ) podobne dyżury na ich terenie.

Wizyty i terminy spotkań należy uzgadniać w sekretariacie poradni
przy ul. 3-go Maja 43b w Gostyninie lub pod numerem telefonu
24-235-37-35.