Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w okresie ferii zimowych

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową i prośbą MEN o zapewnienie na czas ferii dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej informujemy, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie. Placówka nasza działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielamy:

  • bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie prowadzenia terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
  •  wspieramy rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych ich dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
  • dla uczniów i młodzieży dostępni są  pod numerem telefonu  24 235 37 35 psycholodzy  poradni ,
  • spotkania bezpośrednie z psychologiem poradni należy wcześniej uzgodnić pod numerami telefonów 24 235 3735, 24 235 2985
  • w sprawach nagłych wymagających natychmiastowej interwencji psychologicznej dostępny jest dyrektor poradni pod numerem telefonu 24 2353735