Misja poradni

 

Naszym celem jest dbałość o naturalny, pogodny i harmonijny rozwój psychiczny dzieci i młodzieży – czuwanie nad  ich zdrowiem psychicznym.

Służymy radą i wsparciem, wskazujemy sposoby rozwiązań przy tworzeniu tego co najważniejsze czyli budowaniu prawdziwych, głębokich relacji rodzinnych i międzyludzkich. Szerzymy wśród rodziców, nauczycieli i wychowawców wiedzę na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Naszą rolą jest budzenie samoświadomości i drzemiących w każdym człowieku pokładów dobra, bez  oceniania, moralizowania i krytykowania. 

Jesteśmy po to, by kształtować właściwą samoocenę, aby każdy uwierzył w swoje siły i możliwości, dostrzegł swoje pozytywne cechy, właściwie wykorzystał umiejętności i uzdolnienia.

Pragniemy pobudzać do konstruktywnego działania, uwrażliwiać na innych, zachęcać do pracy nad sobą by dotrzeć do własnej głębi i skłonić do refleksji.