Pomagamy od ponad 45 lat Zachęcamy do kontaktu Nowoczesne wyposażenie

Pomagamy od ponad 45 lat

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy swoje usługi od 1 marca 1969 roku. W tym okresie udzieliliśmy pomocy wielu tysiącom dzieci i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom.

Więcej

Zachęcamy do kontaktu

Oferujemy nieodpłatną, profesjonalną pomoc psychologiczno - pedagogiczną wszystkim zgłaszającym się do nas osobom. Zapewniamy anonimowość i poszanowanie prywatności.

Więcej

Nowoczesne wyposażenie

Gabinety psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne są wyposażone w sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowania do bezpośredniej pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Więcej
Rozwój dzieci

Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży: efektywność uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

Więcej

Pomoc rodzicom

Doradzamy rodzinom wspomagając wychowawcze i edukacyjne funkcje rodziny, prowadząc profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

Więcej

Wsparcie szkół

Pomagamy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomagamy wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły.

Więcej

Oferta poradni

Wspólnie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej witam Państwa  w nowym 2015/16 roku szkolnym. Przed nami ponownie czas wyzwań i ciężkiej pracy. Przygotowaliśmy dla naszych klientów nową ofertę tematyczną. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią i mamy nadzieję że poniżej przedstawione propozycje zajęć będą dla Państwa interesujące. Ponownie w naszej Ofercie znajdą się zajęcia, które proponowaliśmy już  w latach ubiegłych, ale pojawiły się również nowe propozycje.

Wybierając  tematykę spotkań uwzględniliśmy  podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa ustalone przez Ministra Edukacji Narodowe oraz  przede wszystkim pragniemy wspomagać placówki oświatowe w realizowaniu ich wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych zadań.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi propozycjami. Zostały one  w tym roku podzielone na zajęcia przewidziane dla uczniów, rodziców, nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

(więcej…)

Diagnoza
Badamy poziom rozwoju umysłowego, zainteresowań i zdolności uczenia się. Pomagamy w zidentyfikowaniu preferencji zawodowych, trudności dydaktycznych i wychowawczych, oraz specyficznych trudności w nauce.

Więcej

Terapia
Terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna pomaga zwalczyć nieprawidłowości i wady wymowy, zaburzenia emocjonalne, trudności adaptacyjne. Pomagamy dzieciom komunikować się i utrzymywać poprawne relacje z innymi (także w stosunkach rodzinnych).

Więcej

Zajęcia
Organizujemy zajęcia edukacyjne z włączeniem metod aktywnych dla uczniów oraz pogadanki, wykłady i prelekcje dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo wspieramy szkoły poprzez udział w radach pedagogicznych

Więcej

21 maja 2016

Działanie poradni w najbliższym tygodniu

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy czwartek i piątek (t.j. 26-27.05) Poradnia będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej >
29 kwietnia 2016

Działanie Poradni w czasie weekendu majowego.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-3.05.2016 Poradnia będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej >
2 marca 2016

Wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka

Nasze dzieci dużo czasu spędzają oglądając telewizję oraz na obcowaniu z komputerem. Nie ma w tym nic złego jeżeli pamiętamy o tym, żeby dziecko poświęcało na telewizję tyle czasu, na ile pozwala jego wiek i stopień rozwoju. Rodzic jednak powinien wiedzieć co dziecko ogląda. Telewizja daje szansę poznania świata. Dzięki niej dzieci często zaskakują nauczycieli […]

Więcej >

„Szkoła dla Rodziców” warsztat podnoszący umiejętności wychowawcze i komunikacyjne

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy kolejną edycję zajęć w „Szkole dla Rodziców”.     Zajęcia są przeznaczone dla tych wszystkich dorosłych, którzy chcą poprawić relacje z bliskimi. Poprzez czynny udział w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze rodzice nauczą się lepiej komunikować z własnymi dziećmi, a tym samym lepiej je rozumieć. Zajęcia są bezpłatne i odbywać […]

Więcej >

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI 5 – 6 cio LETNICH

W celu ułatwienia rodzicom dzieci  5-6 cio letnich podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do szkoły lub pozostawienia go w oddziale przedszkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie powołała do działania Punkt Konsultacyjny dotyczący dojrzałości szkolnej dziecka (działa już od lutego 2013 r.). Specjaliści pracujący w Punkcie będą służyć swoja wiedzą i doświadczeniem, dokonają oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka, […]

Więcej >

INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI OPINII O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW

Decyzja Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN umocowana jest w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491). W sytuacji problemowej istotne jest rozróżnienie dwóch […]

Więcej >