Szanowni Państwo

Informujemy, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, ograniczamy wszelkie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie do odwołania.

Oznacza to, że działania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające będą odbywały się w sposób zdalny.

WYDAWANIE ORZECZEŃ I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
W sprawie wydania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o których wydanie już zostały złożone wnioski, będziemy kontaktować się telefonicznie.
Jeżeli wniosek nie został jeszcze złożony , gdy dokumentacja będzie wystarczająca do wydania dokumentu (informacja o wynikach diagnozy/opinia) zostaną one wydane po złożeniu wniosku w formie elektronicznej. Mailowo otrzymacie Państwo informację, czy posiadana dokumentacja wystarczy do wydania dokumentu. Gotowa opinia lub informacja o wynikach diagnozy, za Państwa pisemną zgodą, zostanie przesłana drogą mailową.

W sprawach dotyczących odbioru opinii lub innych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Poradnią w godzinach 8.00 – 15.00.

Jeżeli potrzebujecie Państwo konsultacji indywidualnej prosimy o przesyłanie maila z numerem telefonu, specjalista do Państwa oddzwoni.