Wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka

Nasze dzieci dużo czasu spędzają oglądając telewizję oraz na obcowaniu z komputerem. Nie ma w tym nic złego jeżeli pamiętamy o tym, żeby dziecko poświęcało na telewizję tyle czasu, na ile pozwala jego wiek i stopień rozwoju. Rodzic jednak powinien wiedzieć co dziecko ogląda. Telewizja daje szansę poznania świata. Dzięki niej dzieci często zaskakują nauczycieli […]

Więcej »

„Szkoła dla Rodziców” warsztat podnoszący umiejętności wychowawcze i komunikacyjne

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy kolejną edycję zajęć w „Szkole dla Rodziców”.     Zajęcia są przeznaczone dla tych wszystkich dorosłych, którzy chcą poprawić relacje z bliskimi. Poprzez czynny udział w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze rodzice nauczą się lepiej komunikować z własnymi dziećmi, a tym samym lepiej je rozumieć. Zajęcia są bezpłatne i odbywać […]

Więcej »

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI 5 – 6 cio LETNICH

W celu ułatwienia rodzicom dzieci  5-6 cio letnich podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do szkoły lub pozostawienia go w oddziale przedszkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie powołała do działania Punkt Konsultacyjny dotyczący dojrzałości szkolnej dziecka (działa już od lutego 2013 r.). Specjaliści pracujący w Punkcie będą służyć swoja wiedzą i doświadczeniem, dokonają oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka, […]

Więcej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI OPINII O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW

Decyzja Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN umocowana jest w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491). W sytuacji problemowej istotne jest rozróżnienie dwóch […]

Więcej »